Ledelsen

Tore Lundberg
Daglig leder
Mail:
tore@gratanglaks.no
Roy-Helge Andreassen
Driftsleder Gratanglaks
Mail:
roy@gratanglaks.no
Stein Ivar Antonsen
Styreformann
Mail:
sia.as@online.no
Trine Lundberg
Kontorleder
Mail:
trine@gratanglaks.no
Monica Eide-Hermansen
Prosjektleder
Mail:
monica@gratanglaks.no
Monica Lundberg
Leder visningssenter "Blue vision"
Mail:
ml@gratanglaks.no