Matvaretrygghet

Vi i Gratanglaks er opptatt av at maten vi produserer skal være trygg å spise. Den skal være sporbar fra egg til konsument.

Vår produksjon er underlagt strenge kontroller og grenseverdier. Biologiske og kjemiske stoffer i matvarer blir vurdert systematisk gjennom produksjonen. Vi er underlagt mange krav og forskrifter som går på mattrygghet.

Mattilsynet tar jevnlig ut prøver som blir analysert.
 

Gratanglaks kjører sporingstester minst 2 ganger årlig for å kontrollere og sikre at sporing fungerer.

Oppdrettsfisken får et fôr som er best mulig tilpasset dens behov for ernæring.

Fôrprodusenter er veldig nøye med å velge ut råstoffer til sitt fôr. De følger strenge regler og bestemmelser i forhold til hvilke fiskeslag som benyttes, samt at råstoffet skal komme fra bærekraftige og kvote regulerte fiskerier. 

I henhold til norsk lov bruker ikke Gratanglaks genmodifiserte organismer i produksjon av laks eller i fôr.