top of page

Nyheter

ØyMerd - Astafjord Ocean Salmon

June 03, 2020

Et nytt og innovativt prosjekt som er med på å skape et bærekraftig og fremtidsrettet havbruk

November 20, 2017

De lokale oppdretterne Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm satser på erfaring fra offshorebransjen når de søker åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Oppdrettsplattformen Øymerd skal bygges i Norge og ferdigstilles og testes i Harstad. Prosjektet har en totalkostnad på 500 MNOK.

Please reload

bottom of page