ØyMerd

- Et nytt og innovativt prosjekt som er med på å skape et bærekraftig og fremtidsrettet havbruk