kjøtta3.jpg

Hvem er vi?

Med styrke, kvalitet og bærekraft i alle ledd for fremtiden her nord

Gratanglaks er et lokaleid selskap som har produsert laks siden 1984.

Vår drift er i hovedsak lokalisert i Astafjorden og Vågsfjorden, med hovedkontor i Gratangen. Vårt mål er å drive en bærekraftig produksjon som sikrer god fiskevelferd, samtidig som vi skaper lokale og regionale ringvirkninger gjennom sysselsetting, vekst og nye prosjekter.

Vi har i dag 8 konsesjoner hvor 1 av disse er visning og 2 er grønn, 2 ordinære og 3 konsesjoner tilknyttet Seacalx.

Lokalitetene våre ligger primært i Gratangen og i Harstad kommune. 

Vi produserer rundt 7000 tonn laks årlig, med ca. 30 ansatte. 

 

Til tross for at vi er et lite selskap så har vi store visjoner og jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring. Vi har i samarbeid med flere oppdrettere i området bygd opp en helintegrert virksomhet fra smolt til slakt gjennom selskapene Astafjord Smolt, Håløy Havservice, Brønnbåt Nord og Astafjord Slakteri. Les mer om selskapene her. 

Matvaretrygghet

Vi i Gratanglaks er opptatt av at maten vi produserer skal være trygg å spise. Den skal være sporbar fra egg til konsument.

Vår produksjon er underlagt strenge kontroller og grenseverdier. Biologiske og kjemiske stoffer i matvarer blir vurdert systematisk gjennom produksjonen. Vi er underlagt mange krav og forskrifter som går på mattrygghet.

Mattilsynet tar jevnlig ut prøver som blir analysert.
 

Gratanglaks kjører sporingstester minst 2 ganger årlig for å kontrollere og sikre at sporing fungerer.

Oppdrettsfisken får et fôr som er best mulig tilpasset dens behov for ernæring.

Fôrprodusenter er veldig nøye med å velge ut råstoffer til sitt fôr. De følger strenge regler og bestemmelser i forhold til hvilke fiskeslag som benyttes, samt at råstoffet skal komme fra bærekraftige og kvote regulerte fiskerier. 

I henhold til norsk lov bruker ikke Gratanglaks genmodifiserte organismer i produksjon av laks eller i fôr.

Vil du vite mer om næringen? Besøk vårt visningssenter, Blue Vision, på Kystens Hus i Tromsø!

Espen Mortensen-6110.jpg
Bildegalleri
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
Selskaper
 
Astafjord Smolt
Astafjord Smolt

Settefiskanlegg som ble oppgradert i 2017. Kan produsere smolt opp til 250 gram. Har 3 innlegg i året på ca. 3 millioner rogn totalt. Anlegget har 11 ansatte.

press to zoom
Håløy Havservice
Håløy Havservice

Et selskap som leverer tjenester tilknyttet maritimt servicearbeid til næringen. Har nå 4 båter i selskapet, med 27 ansatte.

press to zoom
Brønnbåt Nord
Brønnbåt Nord

Brønnbåtrederi som ble stiftet i 2015. Leverer tjenester til næringen som frakt av smolt, slakteklar fisk, og utfører diverse operasjoner tilknyttet produksjon.

press to zoom
Astafjord Slakteri
Astafjord Slakteri

Slakteri lokalisert i Gratangen kommune. Slakter fisk for oppdrettere i området. Anlegget har en kapasitet på 140 tonn pr. dag ved 2 skift. Totalt 50 ansatte.

press to zoom
Blue Vision
Blue Vision

Gratanglaks sitt visningssenter for laks som er lokalisert i 2.etg på Kystens Hus i Tromsø. Kom å besøk oss!

press to zoom
Seacalx
Seacalx

Seacalx er et selskap so driver forsking på bruk av kalk i arbeidet mot lakselus. Selskapet er eid av Gratanglaks.

press to zoom